UCB Media

Hvem er UCB Media?

United Christian Broadcasters består av et nettverk av radio- og tv-kanaler over helen verden. Hvert land arbeider selvstendig og har som mål å sende kristen radio og tv til alle mennesker.

Hvorfor UCB Media?

Fordi vi tror, at Bibelens Jesus Kristus er relevant for nåtidens mennesker. Derfor arbeider vi med formidling av evangeliet gjennom radio og tv, et Ord for Dagen, gjennom internett og andre typer av arrangement.

Hvordan få til UCB Media?

UCB er avhengig av frivillige medarbeidere og gaver fra trofaste givere. Derfor har vi muligheten til å sende deg andaktsheftet hver tredje måned. Vi tror det vil være et positivt og oppmuntrende innslag i din hverdag.